Vejledning om gældssanering

Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

 • Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt. Hvis der mangler væsentlige oplysninger, kan sagen blive afvist allerede af den grund.
 • Indtægter
  Alle indtægter og/eller offentlige ydelser skal oplyses. Hvis indkomsten er svingende i løbet af året, må du forsøge at beregne en gennemsnitlig månedlig indkomst.
 • Udgifter
  Vær opmærksom på, at udgifterne skal angives beregnet pr. måned. Kvartals-, halv- og helårsregninger skal altså deles op i månedlige beløb.
 • Aktiver
  Aktiver er, hvad du og din ægtefælle/reg. partner/samlever ejer. Værdien af det, I ejer i fællesskab, skal deles. Din andel skrives i kolonnen med dine aktiver; Din ægtefælles/reg. part-ners/samlevers andel i den anden kolonne. Aktiverne skal tages med til den værdi, de efter din mening kan sælges for. Pantegæld i hus og bil tages med under punkt 4 og 5, hvis du stadig ejer disse aktiver. Hvis ejendom eller bil er solgt, tages eventuel restgæld med under passiver.
 • Passiver
  Passiver er, hvad du og din ægtefælle/reg. partner/samlever skylder. Al gæld skal tages med under rubrikken passiver, bortset fra den pantegæld, der er med under aktivernes punkt 4 og 5. Du skal også huske kontogæld, kassekredit eller lignende i banken, afbetalingskontrakter eller anden gæld, som du betaler af på. Hvis gælden er fælles med din ægtefælle/reg. partner/samlever, skal den med med det fulde beløb hos begge..

Bilag

Sammen med ansøgningen skal du sende eller aflevere:

 • Kopi af årsopgørelser for de seneste 3 år og forskudsopgørelser for de sidste 2 år – både for dig og din ægtefælle/reg. partner/samlever. Kopi fås hos skattevæsenet.
 • Kopi af selvangivelser for de seneste 3 år, hvis du eller din ægtefælle/reg. partner/samlever har været regnskabspligtig.
 • Dokumentation for indtægten de seneste 3 måneder både for dig og din ægtefælle/reg. partner/samlever. Det kan for eksempel være kopi af lønsedler, pensionsmeddelelser eller lignende.

Fremgangsmåden

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende eller aflevere det sammen med bilagene til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Hvis der mangler bilag eller væsentlige oplysninger, kan skifteretten afvise at behandle sagen. I de fleste tilfælde indkaldes der til et møde i skifteretten, hvor du skal møde personligt. På mødet bliver du stillet en række spørgsmål om dine forhold og om gælden (hvor stammer gælden fra?, hvor gammel er gælden? o.s.v.).

Skifteretten vil på mødet kun tage stilling til, om der skal indledes gældssaneringssag. Hvis der indledes gældssaneringssag, antager skifteretten en advokat til at behandle sagen. Advokaten er skifterettens medhjælper. Omkostningerne til medhjælperen og sagens andre udgifter betales næsten altid af statskassen. Du skal samarbejde med medhjælperen og give de oplysninger, som medhjælperen beder om.

Kreditorerne bliver opfordret til at anmelde deres krav til medhjælperen. Opfordringen bliver annonceret i Statstidende og sendt til hver enkelt kreditor. Medhjælperen skriver en redegørelse om dine forhold og hjælper dig med at lave budget og forslag til gældssanering.

Hvis medhjælperen bliver opmærksom på forhold, som bevirker, at der ikke kan gives gældssanering, vil skifteretten på et møde tage stilling til, om sagen skal fortsætte.

Når forslaget til gældssanering er udarbejdet, holdes et nyt møde i skifteretten, hvor kreditorerne også er indkaldt. Du skal komme til mødet, og du får ligesom kreditorerne mulighed for at fremføre dine synspunkter. Herefter afgør skifteretten, om din gæld skal saneres.

Hvis skifteretten afviser din ansøgning om gældssanering, nægter at indlede gældssanering eller senere afsiger kendelse om, at gældssaneringssagen ikke skal gennemføres, har du mulighed for at klage til Landsretten.

Tilbage

[print_link]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux