Ejendomshandel – digitalt skøde

Advokaten er din eneste uvildige rådgiver, når der skal handles hus

Advokat-retshammer

De fleste privatpersoner handler kun hus én eller få gange i deres liv, og handlen har ofte meget stor betydning for privatøkonomien.

ADVOKATHUSET sikrer, at det altid er dine interesser, der kommer i første række, når der skal handles hus. Markedet for hushandler er gennem de seneste år blevet centreret omkring ejendomsmæglere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der ofte er inde i et tæt samarbejde. De nye tider gør advokatens rolle om muligt endnu vigtigere end tidligere. Advokaten er i dag den eneste uafhængige aktør på ejendomsmarkedet, og i ADVOKATHUSET kan vi bidrage med rådgivning om alle relevante forhold, fra tilstandsrapporter til forurening og finansiering.

Vi sørger for

 • Gennemgang af købsaftale
 • Undersøgelse af servitutter, kommuneoplysninger, lokalplaner samt øvrige registreringer vedrørende ejendommen, herunder forureningsnoteringer
 • Gennemgang af vedtægter, budgetter og referater for ejerforeninger ved ejerlejligheder
 • Godkendelse af købsaftalen overfor mægler
 • Rådgivning om tilstandsrapport, energimærkning og ejerskifteforsikring
 • Rådgivning om valg og optagelse af kreditforeningslån (flex-, kontant- eller obligationslån)
 • Rådgivning om kurssikring af kreditforeningslån
 • Registrering i den digitale tingbog og tinglysningsmæssig behandling af handlen
 • Uploading af relevante dokumenter til ejendommens bilagsmappe på det digitale tinglysningskontor
 • Udfærdigelse af refusionsopgørelse (f.eks. refusion af ejendomsskat, renter af overtagne lån m.v.)
 • Øvrige relevante ekspeditioner i forbindelse med handlen

Hvis du er ugift og køber hus eller lejlighed sammen med din kæreste, bør I overveje samtidig at få lavet en samejeoverenskomst, som tager stilling til, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden. I bør også overveje at oprette testamente, hvis det er jeres ønske at længstlevende skal kunne blive boende i huset.

Tinglysning sker digitalt via internettet. For at få adgang til at tinglyse adkomster, servitutter og pantehæftelser på faste ejendomme, skal man have en NemId og indsigt i, hvorledes den digitale tinglysningsmæssige behandling af sagen foregår. Underskrift via NemId erstatter den tidligere underskrift på skødet. Den kvittering der fremkommer efter registreringen i den digitale tingbog erstatter det tidligere skiftlige skøde og kaldes på kvitteringen i øvrigt stadig for et skøde.

Købers advokat sørger herefter for, at handlens vilkår bliver registeret digitalt og at nødvendige aftalemæssige dokumenter lægges i den digitale bilagsmappe, som findes for hver enkelt ejendom. På den måde, kan disse dokumenter til tid og evighed findes igen.

Se video om reglerne omkring huseftersynsordningen, tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer her.

Mange flere oplysninger om hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med en hushandel kan fås på www.boligejer.dk

Salærtakster for køberrådgivning og berigtigelse af ejendomsoverdragelse (januar 2024):

 • Salær for rådgivning samt berigtigelse af handel m.v. vedrørende parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse til privat brug udgør kr. 7.500 + moms, i alt kr. 9.375,- for ejendomme med en pris op til kr. 2.5 mio.
 • For ejendomme hvor prisen er over kr. 2.5 mio. er salæret kr. 8.500 + moms, i alt kr. 10.625,-.
 • Hvis ejendommens pris er over kr. 5 mio., aftales der et særskilt salær.
 • For ubebyggede grunde er salæret kr. 6.000 + moms, i alt kr. 7.500,-.
 • For berigtigelse (skøde) uden køberrådgivning er salæret kr. 6.500 + moms, i alt kr. 8.125,- for ejendomme med en pris op til kr. 2.5 mio. og kr. 7.500 + moms, ialt kr. 9.375 for ejendomme med en pris op til kr. 5 mio.
 • Hvis ejendommens pris er over kr. 5 mio., aftales der et særskilt salær for ren berigtigelse.
 • Salær for tinglysningsmæssig ekspedition af sælgerpantebreve kr. 3.125 pr. stk incl moms.
 • For erhvervsejendomme, herunder landbrug og udlejningsejendomme samt grundkøb med tilhørende entrepriseaftale om opførelse af hus, bedes kontoret kontaktet vedrørende salærets størrelse, der som udgangspunkt fastsættes efter arbejdets omfang og under hensyntagen til involverede værdier.

© Copyright 2007-2014 Advokathuset Slagelse  –  Alle rettigheder forbeholdes.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux