Fremtidsfuldmagt


Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold som f.eks. pleje, omsorg, indlæggelse, bosted og økonomiske forhold som eksempelvis dine bankforretninger, lejeaftaler, salg af hus. Det smarte er, at fuldmagten først træder i kraft på et senere tidspunkt, nemlig når du ikke længere selv har evnen på grund af sygdom eller mental svækkelse til at tage dig af forholdene. Ved fuldmagten bestemmer du præcis, hvilke områder fuldmagten skal omfatte.

Hvad er fordelen ved en fremtidsfuldmagt frem for værgemål?

En fremtidsfuldmagt er tænkt som et alternativ til værgemål. Værgemål er omfattet af værgemålsloven og iværksættes først efter, at du har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du ikke får indflydelse på, hvem der skal være din værge eller værgemålets omfang f.eks. om værgen må give større økonomiske gaver til børn hvert år eller størrelsen af evt. vederlag til værgen.

Her på kontoret er vi sikre på, at vore klienter påskønner den indbyggede aftalefrihed. Med loven er retten til selvbestemmelse styrket, og det gør det muligt under betryggende former, at påvirke dit eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet. Nu kan du bestemme, at din fremtidsfuldmægtig er en person du særligt stoler på, ligesom du kan bestemme fuldmagtens konkrete indhold og omfang. Fordelen er også, at du kan udpege en eller flere (subsidiære) fremtidsfuldmægtige, ligesom du kan begrænse fuldmagten til at angå et eller flere bestemte forhold.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt med din NemId i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fuldmagten. Notaren er en person ansat ved retten. Formålet er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftmæssigt, og at du ikke har oprettet fuldmagten under pres, men at fuldmagten er udtryk for dine egne ønsker for fremtiden. Du kan altid tilbagekalde en fuldmagt eller ændre den indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Når du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten du eller fuldmægtigen bede Familieretshuset om at sætte fuldmagten i kraft. Vurderer Familieretshuset, at du er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Familieretshuset afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Familieretshuset måtte finde det betænkeligt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når:

  1. Familieretshuset har truffet afgørelse om det.
  2. Du selv, hvis det er muligt, har givet dit tilsagn.
  3. Dine nærmeste pårørende er blevet hørt.
  4. Der er indhentet lægelige oplysninger omkring din tilstand.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft tinglyses den i personbogen under dit cpr.nr., sådan at offentlige myndigheder, banker og andre aftalepartnere kan se, hvem der er legitimeret til at råde og disponere.

Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil Familieretshuset føre et såkaldt hvilende tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Det betyder, at Familieretshuset kun griber ind, hvis Familieretshuset bliver bekendt med en problemstilling i forhold til varetagelsen af dine interesser. Men i selve fuldmagten har du mulighed for at bestemme, at en uafhængig tredjepart skal kunne føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagten varetager sit hverv. Du kan f.eks. vælge, at en advokat, revisor eller anden skal føre tilsyn med om fremtidsfuldmægtigen handler i strid med dine interesser.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Derfor er det en god idé at tage stilling i tide og om ikke senere, så hvis du får stillet diagnoser som f.eks. Alzheimers, Parkinson, senildemens med videre, sådan at du sikrer dig. Du skal være fyldt 18 år før en fremtidsfuldmagt kan oprettes.

Vil du vide mere om fremtidsfuldmagter, er du velkommen til at kontakte kontoret for at aftale en tid for et møde med advokat Helle B. Rasmussen eller advokat René Rasmussen.

HUSK at en fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk dokument, der giver din fremtidsfuldmægtig stor handlefrihed, hvorfor vi anbefaler, at du søger juridisk bistand. Når fremtidsfuldmagten først er trådt i kraft, vil du nemlig blive umiddelbart berettiget/ forpligtet over for andre af ALLE aftaler, som din fremtidsfuldmægtig indgår på dine vegne. Derfor er det vigtigt, at du får kvalificeret modspil til at gennemskue konsekvenser, muligheder og faldgruber.

Pris

Salær for oprettelse af en fremtidsfuldmagt starter ved kr. 4.375,- inkl. moms. Hvis ægtefæller/par samtidig opretter fremtidsfuldmagter starter prisen ved kr. 6.250 inkl. moms.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux