Kvalitetsstandarder

Kvalitetstandarder

Vi arbejder som advokater ud fra en række kvalitetsstandarder, der er med til at sikre en høj kvalitet i arbejdet i  forholdet mellem advokat og klient. Herunder er et sammendrag af kvalitetsstandarderne, hvor der er lagt særlig vægt på forholdet mellem advokat og klient.

Procedure for forholdet mellem advokat og klient

 • Kvalitetsstandarder indebærer bl.a. at vi har procedurer for:
 • Modtagelse af mandater fra klienter, så det sikres at advokaten ved, hvad klienten ønsker.
 • Oplysning til klienten om, hvad en given transaktion indebærer.
 • Orientering til klienten om det grundlag, hvorpå honorarer beregnes, samt hvilke andre udgifter der kan forventes.
 • At sikre, at alle advokaterne kan udføre de mandater, de indvilliger i at påtage sig.
 • Definition af opfølgning og efterbehandling.
 • Udarbejdelse af og dernæst aftale om et sagsforløb med klienten i komplicerede sager.

Herudover fastlægger vi en klar procedure for planlægning af en sags forløb, herunder også tilsyn med sagen. Her gælder det, at vi :

 • Registrerer alle relevante kontaktpersoner og sikre, at klienter får svar inden for acceptable og rimelige tidsfrister.
 • Sikrer, at klienten med passende mellemrum oplyses om sagens forløb, og at klienter straks informeres om ændringer i planen for deres sag, dens håndtering eller omkostninger.

Ved afslutning af en sag har vi en procedure som sikrer:

 • En skriftligt meddelelse, som bekræfter sagens udfald over for klienten og forklarer eventuelle yderligere foranstaltninger, som klienten skal træffe.
 • Orientering fra advokaten til klienten om eventuelle udestående beløb.
 • Returnering af eventuelle originale dokumenter eller ejendele til klienten (dog ikke effekter, som advokatkontoret ifølge aftale med klienten skal bibeholde).
 • Når det er relevant, oplyser klienten om arrangementer til opbevaring og genfinding af papirer og andre bibeholdte effekter.
 • Når det er relevant, oplyser og skriftligt bekræfter over for klienten, om denne bør se sagen på et senere tidspunkt, og i påkommende tilfælde hvornår.
 • At klienten kender eventuelle vigtige eller væsentlige fremtidige datoer og bekræfter grundlaget for enhver opfølgning, som firmaet udfører.

Vi skal på forlangende informere sin klient om, hvordan en klage kan fremsættes imod kontoret hos den pågældende faglige organisation.

Etiske krav

Vi må ikke diskriminere nogen person på grund af køn, race, hudfarve, tro, handicap eller etnisk eller national herkomst, hverken i forhold til deres ansættelse eller i forhold til den måde, hvorpå de behandles hos os. Alle ansatte på et advokatkontor skal behandle al information om klienter fortroligt. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der foreligger en udtrykkelig eller klart underforstået bemyndigelse til andet.

Cookies på denne hjemmeside.

Vi bruger cookies, når du besøger vores hjemmeside. Cookies kan af os anvendes via google analytics til registrering af besøg på hjemmesiden. Vi anvender ikke oplysningerne markedsføringsmæssigt

© Copyright 2007-2014 Advokathuset Slagelse  –  Alle rettigheder forbeholdes

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux