Inkasso

Effektiv og målrettet indsats … det giver resultater

INKASSOAdvokat-retshammer

Gennem samarbejdet med andre advokatfirmaer i Danmark kan vi komme tættere på skyldnerne og eventuelt hurtigt få flere informationer frem, hvis det er vigtigt for sagen.

Hvilke inkassomuligheder findes…

Betragt inkassoområdet på en ny måde. Det gør vi. Det kan evt. ved en RKI-løsning betale sig at gå efter selv mindre beløb på få tusinde kroner. Derfor skal ingen seriøse virksomheder acceptere at blive snydt for betaling.

Basis inkasso:

Med mulighed for at registrere skyldnere i RKI. Som RKI autoriseret kan vi registrere skyldnere i RKI. Det betyder stop for kredit i forretninger, pengeinstituttet, kreditforeninger m.v. Alene truslen får mange skyldnere ud af busken, og betaler deres tilgodehavender. Vi rykker skyldner både skriftligt og telefonisk, og holder Dem orienteret om forløbet. Vi kan også administrere afdragsaftaler overfor skyldner.

Udvidet inkasso:

Grundlag for tvangsinddrivelse skabes. Vi foretager en individuel undersøgelse af skyldnerens økonomiske forhold, som måske kan føre til en konkursbegæring. Med udvidet inkasso er målet at opnå en dom eller et frivilligt forlig som sikre en 10-års forældelsesfrist. Vi sender sagen i fogedretten og møder for Dem. Undervejs modtager og administrerer vi skyldnerens indbetalinger i en periode på op til 10 måneder. De underrettes om sagens forløb efter aftale.

Lad os hjælpe med en effektiv og målrettet indsats både når det gælder nyere og ældre tilgodehavender.

Lad os sammen finde den mest effektive løsning på opgaven

Vore priser (ekskl. moms) pr. 1. januar 2022:

Vi sender lovpligtigt inkassovarsel til skyldner, hvis ikke det allerede er gjort kr. 420.

Basisinkasso:

Vi tager kreditoplysninger og sender inkassobrev med skylderklæring og frivilligt forlig til skylderen kr. 750. Registrering i RKI kr. 300.

Udvidet inkasso:

Vi udarbejder betalingspåkrav og indleverer dette til Fogedretten
Sager på kr. 0 – 10.000
Sager på kr. 10.001 – 30.000
Sager på kr. 30.001 – 50.000
For sager over kr. 50.000

For administration af afdragsordninger ud over 10 måneder aftales prisen særskilt.

Såfremt der gives møde i Fogedretten tillægges det af Fogedretten tilkendte mødesalær. Hvis skylderen fremsætter indsigelser og sagen overgår til behandling i Civilretten, aftales prisen særskilt.

Gebyr til Retten:

Gebyr til Fogedretten for betalingspåkrav kr. 750.

© Copyright 2007-2014 Advokathuset Slagelse  –  Alle rettigheder forbeholdes.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux